Fotografering er: "alt annet enn å trykke på en knapp".
Det er derfor, så mange finner god nytte i å delta på et eller flere fotokurs eller workshops. Det er ikke bare for å lære men også bli sikrere på seg selv, samt det å oppleve den sosiale delen ved å være sammen med andre som har den samme interessen. Dette gir videre en real bonus i form av inspirasjon til å ta masse bilder som man uten tvil, også vil ha mye større glede av.
Jeg har holdt foredrag, for folk som har fotografert en mannsalder og som jeg var overbevist om, ikke hadde noe å lære av meg.
Der tok jeg nok feil, for mange av oss har den evnen at vi tillegger oss en hel rekke uvaner som vi etter hvert går rundt og mener er det riktige. Det uten å helt forstå hvorfor ting ikke blir slik vi så sterkt både håper og mener at det skal bli.
Fotografi, betyr å tegne med lyset og handler derfor om å kunne se. Det blir lite tid til å se, om man f.eks. ikke er helt sikker i bruken av kameraet og har klart å reise fra bruksanvisningen hjemme, eller det som værre er: "tullet den bort".
Derfor er det viktig å kunne bli "dus" med ditt eget kamera, for raskt kunne bestemme deg for hva du skal gjøre for at det fotoet du skal ta blir akkurat det "bilde" du har i ditt hode og som du så gjerne skulle vist fram til din familie og venner.
Om du går rundt og har tanker om det å ta et slikt kurs eller to. så skal du bare ta kontakt med meg, på e-post, (finnes på kontaktsiden) og fortell meg hva du ønsker å lære mere om,  innen dette faget som har blitt en så fantastisk hobby for så mange.
  
aaaaaaaaaaaaiii